almediah.fr
» » Eerste beginsels van die Afrikaanse taal (Stigting NALN) (Afrikaans Edition)

Download Eerste beginsels van die Afrikaanse taal (Stigting NALN) (Afrikaans Edition) eBook

Download Eerste beginsels van die Afrikaanse taal (Stigting NALN) (Afrikaans Edition) eBook
ISBN:
0624014061
Language:
Afrikaans
Publisher:
Tafelberg; Faksimilee-uitgawe edition (1980)
EPUB book:
1699 kb
FB2 book:
1404 kb
DJVU:
1831 kb
Other formats
rtf lit docx lrf
Rating:
4.4
Votes:
967


Die tweede geleentheid in die Ontlaering-reeks word aangebied deur die Departement Afrikaans . Die Bloemfonteinse Afrikaanse Taaltoer wat die Naln op die vooraand van die Vryfees vanjaar aanbied met prof. Jaap Steyn moet eenvoudig beleef word.

Die tweede geleentheid in die Ontlaering-reeks word aangebied deur die Departement Afrikaans, Nederlands Duits en Frans van die Universiteit van die Vrystaat op die Qwa-Qwa-kampus, 16/17 Januarie 2020.

Woordeboek vd Afrikaanse Taal. Non-profit organisation. SBA by die boekbekendstelling van "For the Love of the Land" hier staan . Die boek is in Engels beskikbaar en binnekort in Afrikaans. Daniel Hugo Digter, Vertaler. r Gerswin Cupido (SBA), Ivor Price (een van die twee skrywers, Kobus Louwrens) en Ivan Ndevu (SBA) hierdie boek sal tot nuwe insigte oor boere en plaaswerkers lê. SBA - Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Afrikaans Sing! Movember.

Nonprofit Organization. Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde. Afrikaans en X word in die kollig geplaas sodat daar besin kan word oor hoe Afrikaanse letterkunde gedoseer kan word in terme van die taal se bande met ander tale, literêre tradisies en sosiale, kulturele en politieke invloede. November 25, 2019 ·. VivA Afrikaans.

Met die stigting van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA) van die Pan- Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT), is daar besluit dat die lede van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) lede sou word van die NTLA

Met die stigting van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA) van die Pan- Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT), is daar besluit dat die lede van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) lede sou word van die NTLA. Hierdie lede het toe die Tegniese Komitee Standaardisering (TK: Standaardisering) geword. Sedert sy tot-standkoming het die lede van die Taalkommissie cum TK: Standaardisering (Kommissie) voort-gegaan met hul werk aan die standaardisering van die spel- en skryfreëls van Afrikaans.

Baie geluk aan die student wat die Gesellig Afrikaans Taalaanleer kortleerprogram van die eerste semester van 2019 geslaag .

Baie geluk aan die student wat die Gesellig Afrikaans Taalaanleer kortleerprogram van die eerste semester van 2019 geslaag het! Gesellig Afrikaans (GA) word elke semester aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans. Daar is twee kursusse, GA1 vir beginners en vreemdetaalsprekers, en GA2, vir derdetaal- en vreemdetaalsprekers met ‘n voorkennis van Afrikaans.

Compared to the Woordeboek van die Afrikaanse Taal (the WAT) it is a shorter Afrikaans explanatory dictionary in a single volume. HAT6 comprises 1,636 pages.

PEN Afrikaans is deel van PEN Internasionaal, 'n skrywersorganisasie ter viering van letterkunde en. .Die ATKV-Woordveertjies bekroon uitsonderlike prestasies in die Afrikaanse woordkuns wat romans, poësie, drama en niefiksie insluit. Hartlik geluk aan die benoemdes.

PEN Afrikaans is deel van PEN Internasionaal, 'n skrywersorganisasie ter viering van letterkunde en meningsvryheid. ATKV-Woordveertjies se benoemings. Die benoemings van die ATKV-Woordveertjies is Dinsdag bekendgemaak.

historiese skets van die ontwikkeling van die Afrikaanse fonologie vanaf .

historiese skets van die ontwikkeling van die Afrikaanse fonologie vanaf die begin. van der Merwe van Unisa die eerste linguistekongres gehou, en. die referate word in 'n bundel, getite! Taalfasette, gepubliseer. oorgegaan tot die stigting van die Lingulstlese Verenlging van Suld-Afrlka, en in. Taalfasette verskyn voortaan nie net meer kongresreferate nie, maar ook ander. In Taalfasette 5, 1968, is Ponelis se "Lys tenve in die transformasionele. grammatika" die eerste aanduiding dat van die generatiewe taalkunde kennis.

Sy verwerp die idealistiese siening van die plig van die jonger geslag heeltemaal en die verwagtinge van die ouer .

Sy verwerp die idealistiese siening van die plig van die jonger geslag heeltemaal en die verwagtinge van die ouer mense frustreer haar. Aspekte kan insluit die onreg wat gepleeg is tydens die stigting van Toorberg (die 'hele generasie' wat meedoen aan ’n ’ketting van gebeure'), ontkenning van Skaamfamilie en Stief-Moolmans, skuld aan kinders se laste in terme van hulle onvrugbaarheid, of Kênstillie se probleme as ’n direkte gevolg van huweliksontrou.