almediah.fr
» » Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen: Een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk werk binnen huishoudens (ICS-dissertatiereeks) (Dutch Edition)

Download Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen: Een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk werk binnen huishoudens (ICS-dissertatiereeks) (Dutch Edition) eBook

by Tanja van der Lippe

Download Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen: Een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk werk binnen huishoudens (ICS-dissertatiereeks) (Dutch Edition) eBook
ISBN:
9051701888
Author:
Tanja van der Lippe
Category:
Foreign Language Study & Reference
Language:
Dutch
Publisher:
Thesis Publishers (1993)
EPUB book:
1188 kb
FB2 book:
1813 kb
DJVU:
1889 kb
Other formats
lrf mbr azw doc
Rating:
4.3
Votes:
728


Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen: Een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk werk binnen huishoudens. Thesis publishers, 1993.

Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen: Een interdisciplinaire studie naar betaald en huishoudelijk werk binnen huishoudens. A Kanas, F Van Tubergen, T Van der Lippe.

Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen. 1 2 3 4 5. Want to Read.

Thesis: Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen. Een onderzoek naar bezoekers van Nederlandse. De facto ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, arbeid en zorg, mede in relatie tot het alimentatiestelsel. Position paper in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Utrecht: Universiteit Utrecht. Tijdschrift voor Sociologie, 36 (2), (pp. 102-119).

Mannen en vrouwen in Nederland lijken steeds drukker te zijn. Aan de ene kant heeft de arbeidsparticipatie van vrouwen ertoe geleid dat druk komt te staan op de taakverdeling thuis, aan de andere kant verwachten werkgevers in toenemende mate commitment van hun werknemers. In deze bijdrage gaan we na in welke mate mannen en vrouwen in balans zijn tussen werk en privé. Hypothesen zijn geformu- leerd vanuit de verplichtingen en behoeften van het werk (uren betaalde arbeid, overwerk en functie) en vanuit de privé-situatie (huishoudelijke taken, gezinssitua- tie en werkende partner).

Binnen de KIB Eindhoven wordt in dat verband gewerkt volgens het model .

Binnen de KIB Eindhoven wordt in dat verband gewerkt volgens het model van ‘relationship management’ van Dawson. In onderhavige explorerende studie is onderzocht wat het effect is van een behandelopname bij de KIB Eindhoven op de relatie tussen patiënt en hulpverlener. Resultaten en conclusie: Scores van patiënten laten in ongeveer de helft van de gevallen een gemiddeld tot sterk effect (verbetering) zien op elk van de afzonderlijke schalen van de SRS gedurende de onderzoeksperiode.

Dit soort kruisbestuiving en interdisciplinaire uitwisseling is één van de drijvende krachten die de Europese .

Dit soort kruisbestuiving en interdisciplinaire uitwisseling is één van de drijvende krachten die de Europese wetenschap en technologie voortstuwen. Abstract: Het hoofddoel van het project bestaat erin om interdisciplinaire onderzoek te verrichten over een aantal essentiële aspecten van het risk management proces van financiële instellingen en om een aantal kwantitatieve en kwalitatieve tools te ontwikkelen die kunnen gebruikt worden bij het beheren van financiële en actuariële risico's in het kader van een financiële of een ng.

Bereken de verwachting en de standaardafwijking van deze stochastische variabele

geen systematisch verschil in beloning tussen mannen en vrouwen H a : vrouwen worden systematisch lager beloond dan mannen b Het Internet-gebruik van studenten wijkt af van dat van andere volwassenen. Van de volwassen Internet-gebruikers is 4% voltijd student en 3% deeltijd student (en er zijn dus 93% andere volwassenen). Bereken de verwachting en de standaardafwijking van deze stochastische variabele. Verwachting: . 5 en standaardafwijking: . ' Verwachting: . ' Verwachting: 6 en standaardafwijking: .

Er zijn biologische verschillen tussen vrouwen en mannen die van invloed zijn op de wijze waarop ziekten zich in het lichaam gedragen.

Translation of "tussen vrouwen en mannen" in English. between women and men between men and women. Er zijn biologische verschillen tussen vrouwen en mannen die van invloed zijn op de wijze waarop ziekten zich in het lichaam gedragen. There are biological differences between women and men which affect how diseases behave in the body. Er dient ook rekening te worden gehouden met biologische zowel als sociale en culturele verschillen tussen vrouwen en mannen.